Default Header Image

Rezultate obținute

Rezultate (2006-2014)

TEZE SUSŢINUTE:

 1. Sardari Veronica. Contribuţii la studiul metabolismului glucidic, remodelării osoase şi influenţei unor biopreparate algale cu conţinut divers de Zn în osteoporoza experimentală. Teză de doctor în medicină, 2008. (Conducător ştiinţific: Valentin Gudumac – dr. hab. în şt. med., profesor universitar).
 2. Tagadiuc Olga. Aspecte metabolice ale ontogeniei postnatale a ţesutului osos în normă şi osteopatia experimentală.Teză de doctor habilitat în medicină, 2012. (Consultant ştiinţific: Reva Veaceslav – dr. hab. în şt. biologice, prof. universitar, şef catedră Biologie, USM).

MONOGRAFII:

Tagadiuc O. Biochimia ţesutului osos – aspecte metabolice în normă şi patologii. Chişinău, „Elena VI” SRL, 2011, 180 p.

           

BREVETE DE INVENŢIE

 1. Nastas I., Gudumac V. Metodă de recoltare a probelor de sînge de la animalele de laborator. MD 3395. 2007.09.30, MD – BOPI nr.9/2007.
 2. Granciuc Gh., Gudumac V., Nastas I. Metodă de inducere a parodontitei. MD 3527. 2008.03.31, MD – BOPI nr.3/2008.
 3. Gudumac V., Tagadiuc O. Metodă de determinare a capacităţii albuminei ischemic modificate de legare a cobaltului. MD 4054. 2009.11.02, MD – BOPI 7/2010, p. 20.
 4. GUDUMAC, V.; TAGADIUC, O. Metodă de determinare a  conţinutului sumar de  anserină şi carnozină. Brevet de invenţie A20140081 din 2014.08.12.

 

MEDALII:

 1. Черемпей Л., Гудумак В., Римарчук Г., Скицко О., Колибаба Е., Рывнеак Е. Способ опредeления степени тяжести хронических гастродуаденальных болезней детей. Золотая медаль. „Севастополь – 2006”.
 2. Rudic V., Ouatu V., Gudumac V., Gulea A., Bogdan V., Bulimaga V., Chiriac T., Ghinda S. et alea. ImmunoBioR -  Remede a base de spiruline. Diploma şi Medalie de Aur. „Geneve – 2009”.
 3. Черемпей Л., Римарчук Г., Гудумак В., Абабий М., Черемпей Э. Солевые методы диагностики хронических заболеваний органов пищеварения у детей. Серебряная медаль. Севастополь 2009.
 4. Toderaş I., Rudic V., Gulea A., Bogdan V., Gudumac V., Bulimaga V., Ciubotaru V., Chiriac T., Ciumac D., Movilă A,. Arcan E. Diploma şi Medalie de Aur. „Seoul, Korea – 2010”.
 5. Granciuc Gh., Gudumac V., Granciuc V., Granciuc A. Model experimental de cercetare a proceselor regenerării osoase la utilizarea implantelor dentare. Diploma şi Medalie de Aur. „PRO INVENT, Cluj-Napoca – 2010”.
 6. Гудумак В., Тагадюк О. Метод определения ишемически- модифицированного альбумина и среды для реакции. Серебряная медаль. „Севастополь – 2010.
 7. Toderaş I., Rudic V., Gulea A., Bogdan V., Gudumac V., Bulimaga V., Railean N. Agents systemiques pour l’apiculture, avec action antivirale et antimycotique. Diploma şi Medalie de Aur. „Geneve – 2011”.
 8. Rudic V., Ouatu V., Gudumac V., Gulea A., Bogdan V., Bulimaga VF., Chiriac T., Cepoi L., Ciumac D., Ghinda S., Moscalenco D. New polyfunctional remedies for treatment and rehabilitation of the military veterans. Diploma şi Medalie de Aur. „Warsaw invention show – 2011”.