Default Header Image

Prezentare

Laboratorul ştiinţific a fost fondat în anul 1990. Cercetările efectuate au fost axate pe studiul modificărilor markerilor remodelării osoase, indicilor metabolismului proteic, glicoproteic şi mineral, nivelului peptidelor osteogenice, profilului enzimatic al organelor şi ţesuturilor, intensităţii proceselor de peroxidare a lipidelor şi a stării sistemului antioxidant la administrarea compuşilor biologic activi autohtoni în ţesutul osos şi organele de importanţă vitală (rinichi, ficat) în diverse stări patologice (osteoporoză experimentală primară şi secundară hepatică, stres oxidativ, nefropatie experimentală).

Rezultatele obţinute permit optimizarea metodelor de diagnostic biochimic al diferitor afecţiuni, identificarea parametrilor de laborator necesari pentru diagnosticul precoce, mai exact şi mai puţin costisitor, monitorizarea eficienţei tratamentului, stabilirea efectelor terapeutice ale remediilor autohtone obţinute din materia primă locală cu preţul de cost mai scăzut.

Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 165

E-mail:

Tel: (+373 22) 20–51–36