contacts

Laboratorul de biochimie

Blocul didactic central,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova