Cercetari Header image

Studiul polimorfismului molecular genetic a factorilor de risc metabolic la populaţia tânără din Republica Moldova

Perioada
Ian 2011 - Oct 2014
Contract №19555

Sănătatea tinerilor reprezintă un potenţial esenţial pentru dezvoltarea durabilă a societăţii. Informaţiile cu privire la determinantele genetice şi non-genetice ale sănătăţii în grupul de populaţie tânără sunt insuficiente pentru formularea unor programe concrete menite să influenţeze în mod pozitiv sănătatea populaţiei.

gene

Scopul: Studierea polimorfismului genelor implicate în condiţionarea factorilor metabolici de risc morbid la populaţia tânără din Republica Moldova.

 

Obiectivele: Estimarea factorilor de risc metabolici şi antropometrici în rândul tinerilor cu vârste între 18-25 ani (n=2500) cu determinarea indicilor clinici, biochimici (glicemiei, LDL, HDL, TG şi colesterolului total în sânge, creatininei serice, proteinei C-reactive, insulinei, ionogramei în ser - prin metoda turbidimetrică, leptinei, adiponectinei serice prin metoda ELISA). Determinarea variantelor polimorfe ale locilor selectaţi şi analiza asocierilor polimorfismelor genetice cu variabilele antropomentrice şi biochimice studiate prin metode statistice.

 

Rezultatele scontate: Date noi referitor la prevalenţa factorilor de risc antropomentrici şi biochimici în rândul populaţiei tinere. Formarea băncii de ADN reprezentativă pentru populaţia întregii ţări. Informaţii referitor la structura genetică a populaţiei tinere din RM. Rezultatele analizei asocierilor polimorfismelor genetice cu factorii antropometrici şi metabolici de risc morbid sporit la tineri. Sisteme perfecţionate de estimare a riscului morbid în privinţa bolilor cardiovasculare, diabetului zaharat de tipul 2, obezităţii.

 

 

Echipa de cercetare 

curocichin ghenadieCurocichin Ghenadie

Conducător de proiect

Dr. hab. Medicina, Conf. Univ., şef lab. (inst.şt.)

 

 

Istrati Valeriu   Popescu Victor    Butovscaia Cristina   Lupu Lilia
(Cercetător şt. principal, Dr. hab. Medicina, Prof. Univ., şef lab. (inst.şt.))   Cercetător şt. superior, Dr. Biologie)   (Cercetător ştiinţific, f-grad, Biologie)                   (Executanţi netitulari lab.sup.(medic), Medic de familie CUAMP)
             
    Cemortan Igor    Buza Anastasia   Mursa Svetlana
    Cercetător şt. superior, dr. Biologie, Conf. Univ.)   (Cercetător ştiinţific, f-grad, Biologie)       (Executanţi netitulari lab.sup.(medic), Medic de familie CUAMP)
             
        Mazur-Nicorici Lucia   Filimon Angela
        (Cercetător ştiinţific, dr. Medicina, Asist. Univ.)   (Executanţi netitulari lab.sup.(medic), Medic de familie CUAMP)
             
        Caproş Natalia   Ciobanu Veronica 
        (Cercetător ştiinţific, dr. Medicina)   (Executanţi netitulari lab.sup.(medic), Asistenta medicală, sala de proceduri CUAMP)
             
        Chiosa Diana    
        (Cercetător ştiinţific, f-grad, Medicina)    
             
        Ignat Rodica    
        (Cercetător ştiinţific, f-grad, Medicina)    

 

 

Parteneri
Partener al cercetării